divendres, 10 d’abril de 2015


JORNADES DE PREVENCIÓ, SALUT I ACTIVITAT FÍSICA AMB ELS
ALUMNES DE 1r de BATXILLERAT

Darrerament, els nostres alumnes de 1r de batxillerat van poder participar i gaudir de les II Jornades de prevenció, salut i activitat física.

Des del departament dEducació Física, pensem que els alumnes de l’E.S.O. i Batxillerat del col·legi TURÓ són un grup de risc. Sens dubte, és una realitat que l’àmplia demanda de moviment, d’activitat motriu i d’exigència física és un marc ideal per treballar continguts estretament relacionats amb primers auxilis.

Moltes vegades el dia a dia ens porta a que els alumnes siguin propensos a patir accidents i lesions per motius diversos :
 • La hiperactivitat pròpia de la pre-adolescència i l’adolescència.
 • El desafiament continu i la recerca de límits.
 • Intentar reafirmar-se davant els altres.
 • La pròpia curiositat.
De la mateixa manera, l’escola és el millor lloc per adquirir coneixements , habilitats perdurables i la formació en emergències. L'àmbit educatiu, pot ser un bon exemple de com una comunitat educativa pot organitzar-se per prevenir i atendre les emergències.

Amb el temps, aquesta aportació formativa fa que els nostres alumnes puguin tenir la capacitat de decisió per actuar amb responsabilitat i criteri quan la situació així ho requereixi, ajudar-se a sí mateixos i també a terceres persones, repercutint en una millora en la seva qualitat de vida.

D’aquesta manera, aconseguirem dotar a l’alumnat d’uns coneixements, habilitats i actituds necessaris per a la pràctica autònoma de lactivitat física, ocupant activament el seu temps de lleure.

El programa de les segones jornades va estar atapeït de moltes propostes, éssent les següents les més destacades:
1a jornada
 • Taller teòric. Guía de 1rs auxilis de la Creu Roja. Video i elaboració de qüestionari dirigit i coordinat pel professor de E.F. José Luis Gálea.
 • Cine fòrum pel·lícula: “ Titanes, hicieron historia”. Dinàmica interactiva entre els alumnes i dirigida pel coordinador d'orientació de batxillerat, Marc Serra.
 • Masterclass inicació al futbol americà, amb la col·laboració de l'entrenador i jugadors dels Imperials de Reus.
2a jornada
 • Visita guiada a les instal·lacions del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat.
 • Taller pràctic de 1rs auxilis a la UIC a càrrec d'estudiants de medicina d'aquesta Facultat.

  José Luis Gálea
  Cap dept. d'E.F.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada